Studies

Deze pagina geeft een overzicht van de door Transparency International Belgium gerealiseerde studies. Klik door naar de onderliggende pagina's voor meer informatie.

• Studie over de bestaande klokkenluidersregelingen in de Belgische publieke en private sector 'Providing an Alternative to Silence : Towards greater protection and support for whistleblowers in Belgium'.

• Opstellen van het 'National Integrity System' (NIS) van België. Het gaat om een analyse van anti-corruptie regels en effectief genomen maatregelen in dit opzicht, binnen de 13 pijlers van een land (justitie, uitvoerende macht, media, private sector, ...).  

• Studie over de transparantie in berichtgeving bij de 10 grootste Belgische beursgenoteerde bedrijven 'Transparency in Corporate Reporting: Assessing 10 listed Belgian companies'. Deze studie bestudeert 3 aspecten: het  publiek maken van informatie betreffende het anti-corruptiesysteem, transparante informatie over de bedrijfsstructuur, en de hoeveelheid financiële informatie die wordt vrijgegeven voor elk van de landen waarin deze bedrijven actief zijn. 

• Jaarlijkse bijdrage voor België aan het 'TI Progress Report on OECD Convention Enforcement'. Dit rapport maakt een analyse van de toepassing van de OESO conventie met betrekking tot de strijd tegen corruptie bij buitenlandse ambtenaren in internationale handelstransacties. 

• Overzicht van de regels aangaande sancties voor corruptie in België (in opvolging van een verzoek van de Europese Commissie, gecoördineerd door het secretariaat van Transparency International).

• Studie over de Nationale Delcrederedienst/l'Office Nationale du Ducroire. Dit maakte deel uit van het rapport 'Export Credit Agency - Anti Bribery Practices 2010' dat de anti-corruptie maatregelen van de nationale agentschappen van 14 landen behandelt.

• Analyse van de impact van verjaringstermijnen voor corruptiezaken in België. Deze studie werd opgenomen in het het rapport 'Timed Out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU countries'.

Voor een overzicht van de studies van Transparency International, raadpleeg http://www.transparency.org/research