Evaluatie van het Nationale Integriteitssysteem België

België en de strijd tegen corruptie: het Belgische systeem van transparantie en integriteit in het publieke en economische leven (afgekort door het acroniem "NIS")

Het rapport 'Nationaal Integriteitssysteem' schetst een totaalbeeld van de Belgische integriteitsmechanismen en hun efficiëntie.  In totaal werden 13 'pijlers' of instellingen beoordeeld op criteria zoals onafhankelijkheid, transparantie, integriteit en hun bijdrage aan de bestrijding van corruptie. Concreet gaat het over het parlement, uitvoerende macht, rechterlijke macht, de publieke sector, wetshandhavingsdiensten, commissie voor de controle op verkiezingsuitgaven, ombudsman, hoge controle-instellingen, anti-corruptieorganisaties, politieke partijen, media, het middenveld, en het bedrijfsleven.

Wanneer deze instelling correct functioneren, vormen zij samen een gezond en sterk 'Nationaal Integriteitssysteem' dat in staat is om op efficiënte wijze de strijd aan te gaan met machtsmisbruik, ambtsmisdrijven en malversaties in al hun vormen. Wanneer deze instellingen daarentegen niet ondersteund worden door een wettelijk kader en aangepaste beleidsmaatregelen, wanneer zij te nauw verbonden en onderling afhankelijk zijn, kunnen misbruiken zegevieren. 

De studie vult een belangrijke lacune aangezien er tot op heden nog geen globale studie bestond die een volledig beeld schetst van de integriteit binnen de verschillende Belgische sectoren en instellingen.

Methodologie

De "NIS" studie werd door Transparency International ontwikkeld en reeds uitgevoerd in een honderdtal landen. Deze studies volgen een vooropgestelde methodologie en onderzoekskader, aangepast aan de regionale contexten.

De evaluatie is gebaseerd op een consultatieve aanpak met de belangrijkste vertegenwoordigers van de overheden, het middenveld, bedrijfsleven en media. Gerealiseerd door een team van onderzoekers van de universiteiten van Leuven (KUL), Luik (ULG) en Gent (UGent), wordt het project gecoördineerd door TI-B, met het advies van een adviesgroep ("Advisory Group") van hoog niveau.

Klik hier voor meer informatie over de toegepaste methodologie.

Context

Het onderzoek maakt deel uit van een groter project gefinancierd door de Europese Commissie. 25 andere TI-afdelingen in Europa voerden gelijktijdig hetzelfde onderzoek wat het mogelijk maakt om de gegevens tussen de landen te vergelijken. De resultaten werden gebundeld in het rapport "Money, politics, power: corruption risks in Europe". Bekijk hier de website gewijd aan het Europese NIS project van Transparency International.

Het NIS rapport en verwante publicaties

Klik door naar deze pagina om het NIS rapport voor België te consulteren evenals de andere publicaties gepubliceerd binnen het project: het Awarenessbook en 5 policy papers over uiteenlopende thema's.

NIS Activiteiten

Binnen het kader van het NIS rapport organiseerde TI Belgium in 2011 en 2012 een aantal activiteiten ter ondersteuning van het onderzoek en om de bevindingen van het rapport te promoten. Bekijk het overzicht op deze pagina.