TRAC : Transparency in corporate reporting : assessing 10 listed Belgian companies Bekijk het volledige rapport Transparency in corporate reporting: as

Bekijk het volledige rapport Transparency in corporate reporting: assessing the worlds largest companies van Transparency International.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

Persbericht van 12 december 201

Een studie van Transparency International Belgium toont aan dat de grootste bedrijven van het land transparanter moeten worden

Er is voor iedereen nog werk aan de winkel, hetzij in verschillende mate. Terwijl enkele van de 10 grootste Belgische bedrijven een pakket relevante anti-corruptie maatregelen hebben ingesteld en publiek gemaakt, blijven anderen in gebreke. Geen enkel bedrijf informeert over de betaalde belastingen aan de regeringen van de landen waar zij actief zijn.

Brussel, 12 december 2012 – De grootste beursgenoteerde Belgische bedrijven maken meer dan in het verleden informatie openbaar wat betreft hun anti-corruptieprogramma maar moeten meer transparantie nastreven op het gebied van hun activiteiten; dat wijst een nieuwe studie uit van Transparency International Belgium.

Het rapport, getiteld Transparency in corporate reporting : assessing 10 listed Belgian companies, evalueert de grootste beursgenoteerde ondernemingen op basis van hun publieke inzet  voor transparantie.   

«Belgische bedrijfsleiders zouden zich meer moeten inzetten tegen corruptie, in tijden waarin we van de economische crisis proberen te herstellen. », aldus Chantal Hébette, voorzitter van Transparency International Belgium.

De scores behaald door de bedrijven schommelen tussen 0 en 10, waarbij 0 de laagste graad van transparantie aanduidt en 10 de hoogste. Deze scores baseren zich op het publiek maken van informatie betreffende het anti-corruptiesysteem, op transparantie van informatie over hun structuur, en op de hoeveelheid financiële informatie die wordt vrijgegeven voor elk van de landen waarin deze bedrijven actief zijn. De studie die zich op België toespitst, herneemt de methodologie die eerder al door Transparency International toegepast werd op de 105 grootste multinationals ter wereld.

De gemiddelde transparantie van deze 10 Belgische bedrijven is laag (gemiddelde score van 4.7 op 10), net zoals deze van de 105 grootste multinationals ter wereld (4,8). De meest transparante van de grootste Belgische bedrijven, KBC (6,4) en Solvay (6,1), hinken echter achterop in vergelijking met bedrijven zoals Statoil – Zweden (8,3) of Rio Tinto – Australië/UK (7,2) die op het mondiale niveau de beste scores halen. De scores van deze Belgische ondernemingen komen overeen met de score van bedrijven op de 13e en 23ste plaats in de ranking van de 105 grootste multinationals.

KBC Group publiceert zeer goede informatie over haar anti-corruptieprogramma en dochtermaatschappijen maar informeert niet over de belastingen die betaald worden en inkomsten die gegenereerd worden in de landen waar de groep actief is.

De studie toont aan dat de transparantie van publieke informatie die door sommige Belgische bedrijven verschaft wordt, te wensen overlaat, terwijl net dit gebrek aan transparante bedrijfsstructuren een doorslaggevende rol speelde tijdens de recentste financiële crisissen. De studie toont echter ook aan dat andere Belgische bedrijven zich inspanden om het gebrek aan transparantie aan te pakken. De anti-corruptie maatregelen die door de 10 grootste Belgische bedrijven geïmplementeerd en publiek gemaakt werden, variëren dan ook erg (op een schaal gaande van 6,4 tot 2,4): KBC Group en Solvay worden gevolgd door Delhaize Belgacom, UCB, Colruyt en Umicore; AB InBev, D'Ieteren en Dexia sluiten de rij.

Wanneer we ons toespitsen op de informatie die over hun anti-corruptieprogramma's verstrekt wordt, vinden we Umicore terug op de 2e plaats, net na KBC die de kop trekt. De hoeveelheid verstrekte informatie rond deze programma's varieert sterk (van een score van 9 tot een score van 1 op 10), maar we kunnen toch een gemeenschappelijke houding vaststellen onder deze bedrijven: 8 op 10 beroepen zich op een gedragscode die geldt voor alle werknemers, ongeacht hun positie binnen de bedrijfshiërarchie. Tegelijkertijd ontbreken enkele belangrijke bepalingen in bijna alle bedrijven: slechts één bedrijf maakt melding van een verbod op financiering van politieke partijen, en slechts twee bedrijven verklaren een verbod op 'faciliterende betalingen' of kleine steekpenningen bestemd om routineoperaties te deblokkeren.

De publieke informatie rond de dochterondernemingen, joint ventures en andere deelnemingen van de bedrijven zijn onvolledig. 6 op de 10 bedrijven, meer bepaald Belgacom, Colruyt, Delhaize, KBC, Solvay en UCB, geven de lijst weer van hun dochterondernemingen aan 100%.

Net zoals de 105 grootste multinationals, communiceren ook de 10 Belgische bedrijven weinig of geen financiële gegevens die toelaten te weten in welke mate hun activiteiten in ontwikkelingslanden lokale overheden ten goede komen. Het is moeilijk na te gaan waar bedrijven winst maken, belastingen betalen of politieke campagnes financieren. Het onderzoek wijst uit dat geen enkel van de 10 bedrijven het publiek informeert over de inkomsten die voortkomen uit de landen waar dochtermaatschappijen geregistreerd zijn, noch wat betreft de belastingen betaald aan de regeringen van deze landen.

De ervaring leert dat de verplichting om informatie te publiceren bedrijven stimuleert om een sterk beheersysteem te implementeren ter ondersteuning van de publicatie van deze gegevens. Zo heeft dit onderzoek alleen al vruchten afgeworpen.

Transparency International roept alle bedrijven op om de strijd tegen corruptie op te drijven door meer informatie publiek te maken over hun anti-corruptiemaatregelen, hun structuur, evenals de manier waarop zij kapitaal doen circuleren binnen de landen waar zij werkzaam zijn. Het is van essentieel belang dat de burgers over deze informatie beschikken om te weten hoeveel geld er naar overheidsbegrotingen vloeit.

De Belgische overheid moet van transparantie een verplichting maken voor alle bedrijven die beroep doen op exportsubsidies of mededingen naar overheidsopdrachten. Investeerders moeten meer transparantie eisen in de publicatie van informatie door bedrijven, om ethische en duurzame groei van de activiteiten te garanderen, evenals een gezond risicobeheer.

Transparency International Belgium is de Belgische sectie van de belangrijkste organisatie van het maatschappelijke middenveld die zich wijdt aan de strijd tegen corruptie.

Perscontact:

info@ transparencybelgium.be