Whistleblowing

Transparency International Belgium publiceert een overzicht van klokkenluidersregelingen in de Belgische publieke en private sector

Eén van de grootste uitdaging bij het voorkomen en bestrijden van corruptie is het opsporen en blootleggen van omkoping, fraude, diefstal van publieke middelen en andere vormen van wangedrag. Eén van de meest directe manieren om corruptie aan het licht te brengen is klokkenluiden (het zogenaamde "whistleblowing"). Spijtig genoeg zijn klokkenluiders vaak het slachtoffer van represailles in de vorm van pesterijen, ontslag, bedreigingen en zelfs fysiek geweld; en worden hun onthullingen stelselmatig genegeerd.

Transparency International Belgium (TI-B) ijvert voor het instellen van toegankelijke meldingspunten voor klokkenluiders en streeft naar voldoende bescherming voor klokkenluiders tegen represailles. In dit kader voerde TI-B onderzoek naar de klokkenluidersregelingen die in België in werking zijn, zowel in de publieke als de private sector. Een evaluatie van deze systemen aangevuld met aanbevelingen kan u bekijken in het rapport 'Providing an alternative to silence: towards greater protection and support for whistleblowers in Belgium'.

___________________

[1] Als gevolg van recente ontwikkelingen in de wetgeving is de inhoud van het hoofdstuk '4.2. Federal Bills' niet langer accuraat.

Op 17 juli nam de Kamer van Volkstegenwoordigers een aangepast wetsvoorstel (2802/003) aan voor het instellen van een klokkenluidersregeling binnen de Federale Overheidsdiensten, getiteld: "Wetsvoorstel betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden".

Deze wet zal 6 maanden na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treden.