Visie

Een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie zijn.

Onze waarden

Transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, solidariteit, moed, rechtvaardigheid en democratie

Leidende principes

Wij zijn een organisatie van het maatschappelijk middenveld die zich ertoe verbindt om de volgende principes te respecteren:

  1. Wij zullen bijdragen aan het bij elkaar brengen van en samenwerken met personen, regeringen, bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en internationale organisaties binnen het veld van corruptiebestrijding.
  2. Wij zullen eerlijke en verantwoordingdragende externe en interne relaties onderhouden.
  3. Wij zullen ons ertoe verbinden om zonder politiek of geloof gerelateerd vooroordeel, dus onpartijdig, te werken.
  4. Wij zullen corruptie iedere keer actief en passief veroordelen als deze betrouwbaar is vastgesteld, hoewel we zelf niet zullen trachten om individuele corruptiegevallen op te sporen.
  5. Wij zullen standpunten innemen gebaseerd op objectief en zakelijke onderzoek.
  6. Wij zullen slechts financiering accepteren die onze mogelijkheden om onafhankelijk, grondig en objectief zaken te onderzoeken, niet beperkt.
  7. Wij zullen accuraat en regelmatig onze activiteiten rapporteren.
  8. Wij zullen respect voor de fundamentele rechten en vrijheden respecteren en bevorderen.
  9. Wij zullen te werk gaan te midden en met de medewerking van het internationale netwerk van Transparency International.
  10. Wij zullen diversiteit in vertegenwoordiging en balans nastreven in de leidinggevende instanties.