Ethiek en business

Transparency International Belgium gaat bedrijven proactief helpen met hun anticorruptiebeleid

Transparency International (TI) is de wereldwijde NGO die is gespecialiseerd op het domein van de corruptie. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Transparency International Belgium (TI-B) de TI-B Corporate Package ontwikkeld. Dit is een dienstenpakket gericht op bedrijven die betrouwbare informatie en advies zoeken voor hun anticorruptiebeleid. Bedrijven die lid zijn van TI-B genieten een korting van 40% op de trainingmodules en hebben gratis toegang tot alle overige diensten van de package.

Transparency International is bekend als de watchdog voor corruptie in de wereld. Maar TI-B  wil niet slechts toekijken. Sinds de start in 1993 heeft TI wereldwijd unieke kennis en inzicht verzameld over corruptie: zien waar het fout gaat en weten waarom en hoe. De realiteit is dat geen enkel bedrijf veilig is. Om haar doel te bereiken, heeft TI-B de wereldwijde kennis van TI gebundeld in praktische tools en trainingmodules. Daarnaast heeft TI-B goed geluisterd naar de wensen van het Belgische bedrijfsleven. Zo is de TI-B Corporate Package geboren.
In andere landen werkt TI al vele jaren samen met het bedrijfsleven, zoals in onze buurlanden UK en Duitsland. Nu krijgen ook Belgische bedrijven direct toegang tot het TI netwerk.


Aanbod
De TI-B Corporate Package is er voor bestuurders en medewerkers van bedrijven in België. Met de package biedt TI-B concreet het volgende aan:

-  De hoofdmoot zijn de TI training modules betreffende corruptie in de bedrijfswereld. Het is een reeks van trainingen die verspreid gedurende het jaar plaatsvinden. Corporate members krijgen 40% korting.

- Daarnaast zijn er de praktische TI-tools, zoals de checklists voor zelfbeoordeling, monitoring en rapportering rond anticorruptiebeleid. Deze tools worden regelmatig ge-update door TI en worden ook tijdens de trainingen gebruikt. De toegang tot deze TI-tools is gratis.

-  Vervolgens bieden we on-line toegang tot TI-documentatie aangaande corruptie in de zakenwereld, die aansluit  bij de relevante ontwikkelingen: het gaat vooral om de guidance papers van TI (die maatgevend zijn en worden erkend door bijvoorbeeld de International Chamber of Commerce, Wereldbank en OESO) en relevante researchrapporten en persartikels. Ook dit materiaal is gratis toegankelijk.

- Ten slotte geven we de corporate members toegang tot TI experts in landen die deel uitmaken van het internationaal netwerk van TI. We spreken hier over meer dan 100 landen. Sommige van deze modules zullen via teleconferencing worden georganiseerd. Maar in de mate van het mogelijke zullen we deze experts naar België halen om de vragen van onze corporate members te beantwoorden, best practice voorbeelden te geven, adviezen te geven die rekening houden met de lokale regels en gewoontes, etc. Ook hier krijgen corporate members 40% korting.

De experts die we inschakelen zijn ondernemers, toezichthouders, advocaten, fraudespecialisten, etc.

Je kan denken dat je alles weet, maar wij bieden oplossing
We zien al veel bedrijven die actief en gestructureerd naar oplossingen zoeken. Maar bepaalde elementen van corruptie blijken onvermijdelijk en kunnen niet op korte termijn worden opgelost. Leren door vallen en opstaan is gevaarlijk op dit terrein. Het duurt te lang en het brengt onnodige risico's met zich mee voor de bestuurders en de medewerkers, en ook voor het bedrijf zelf. Leren van de ervaringen van andere bedrijven, en van de experts van TIB, met directe toegang tot de kennis uit het TI netwerk in meer dan 100 landen, is veiliger en sneller. En het is ook de meest geloofwaardige manier om anticorruptiebeleid te voeren.
 
Praktische informatie
 
1. Corporate members van TI-B hebben automatisch toegang tot de TI-B Corporate Package.

2. Hun medewerkers genieten 40% korting op de toegangsprijs voor de activiteiten van de TIB Corporate Package.

3. De toegang  tot de TI-B Corporate Package en de 40%-korting gelden ook voor bedrijven die een gift doen ter grootte van het bedrag van het lidgeld.

4. De lidgelden en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

5. Het lidgeld van TI-B bedraagt voor bedrijven €1.000 (KMO), €2.500 (Groot) of €3.500 (Beurs­genoteerd) per jaar.

6. De TI-B Corporate Package  startte officieel op 19 november 2010 met een workshop over de manier waarop Belgische bedrijven in het buitenland worden beoordeeld en gepercipieerd op het gebied van corruptie. Daarnaast gaat het over kwetsbaarheid en sancties.

7. De reeks workshops wordt vervolgd in 2011 aan een ritme van ongeveer één activiteit per twee maanden; bedrijven kunnen zich inschrijven voor die workshops die ze interesseren.

8. In overleg met de corporate members  gaat TI-B ook enkele bijzondere workshops organiseren, bijvoorbeeld toegesneden op bepaalde landen (Rusland, China, ...) met corruptiespecialisten uit deze landen.

9. Bedrijven uit binnen- en buitenland komen bijzondere ervaringen op het gebied van anticorruptiebeleid delen met de corporate members.

10.  Na toestemming van de betreffende bedrijven, dan wel geanonimiseerd, zal TI-B de beste initiatieven voor anti-corruptiebeleid op de website plaatsen, ter inspiratie voor de andere deelnemers aan de TI-B Corporate Package.

Meer informatie vindt u op volgende pagina's:

- Transparency International Belgium Corporate Package

- TI Tools for the private sector

- Corporate anti-bribery: resource materials

- 5 April 2011: workshop 'The Siemens case: Lessons and best practices'