TRAC 2015: assessing 30 listed Belgian companies

Bekijk het volledige rapport Transparency in corporate reporting: assessing 30 listed Belgian companies van Transparency International Belgium.

Bekijk het volledige rapport Transparency in corporate reporting: assessing the worlds largest companies van Transparency International.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

Persbericht van 18 december 2015

Belgisch bedrijfsleven moet achterstand inlopen inzake transparantie

 

Grote multinationals zijn twee keer zo transparant over hun anti-corruptiebeleid als kleine multinationals. Grote multinationals zijn transparanter over hun anti-corruptiebeleid dan in 2012 maar met hun gemiddelde score van 50% blijven ze flink achter bij het internationale gemiddelde van 70%. Onveranderd rapporteert nagenoeg geen enkele corporate volledig over zijn prestaties per land (score 9%). Verbetering is dringend nodig, en mogelijk, zo tonen enkele toonaangevende bedrijven zoals KBC en Solvay.

 

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de derde TRAC-studie (Transparency in Reporting on Anti-Corruption) onder Belgische beursgenoteerde bedrijven, uitgevoerd door de NGO Transparency International Belgium. Dit jaar werden behalve 15 grote multinationals van de BEL20 ook 15 kleine multinationals van Euronext Brussels in de studie betrokken. Onderzocht werd in welke mate internationale bedrijven transparant zijn over hun anti-corruptiebeleid, over hun aanwezigheid in het buitenland en over hun prestaties per land. Op deze drie gebieden veranderen de verwachtingen in de samenleving en het wettelijk kader snel. De studie is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op de corporate website. Eerdere TRAC-studies verschenen in 2009 en 2012.

 

Anti-corruptiebeleid: BEL20-bedrijven scoren 50%, kleinere multinationals 24%

Toonaangevende bedrijven zoals KBC, Solvay en AB Inbev rapporteren uitgebreid over hun anti-corruptiebeleid met scores rond de 90%. Verder behalen 10 van de 15 van BEL20-bedrijven op dit terrein een score van 50% of meer, tegen slechts 4 van de 15 kleinere multinationals. Holdings scoren op dit onderdeel geen punten. De BEL20-bedrijven zijn transparanter over hun anti-corruptiebeleid dan in 2012 maar blijven sterk achter bij het internationale gemiddelde van 70%.

 

Organisatie-transparantie: BEL20-bedrijven scoren 72%, kleinere multinationals 74%

Nagenoeg alle onderzochte bedrijven rapporteren over het land van vestiging van hun buitenlandse dochtermaatschappijen. Echter vrijwel geen enkel bedrijf vermeldt systematisch alle landen waarin ze activiteiten heeft. Nochtans kunnen relatief kleine landen en vestigingen een grote invloed hebben op de transparantie van een organisatie, zo blijkt telkens weer uit de media. Bedrijven zouden hier volledig transparant over moeten zijn.

 

Country-by-country reporting: BEL20-bedrijven scoren 11%, kleinere multinationals 7%

De verwachtingen in de samenleving zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd en over een jaar zal ook de wetgeving in de EU sterk veranderen, waardoor bedrijven met meer dan 500 werknemers niet meer vrijblijvend kunnen rapporteren over hun anti-corruptiebeleid en hun aanwezigheid en prestaties in het buitenland. Zij moeten hier dus dringend meer aandacht aan besteden.

 

Volledig rapport en nadere informatie: info@transparencybelgium.be

 

Transparency International Belgium vzw

Nijverheidsstraat 10

1000 Brussel

www.transparencybelgium.be, Facebook, Twitter

 

Transparency International is de belangrijkste organisatie die zich zowel internationaal

als lokaal inzet voor de promotie van integriteit en de bestrijding van corruptie.