TRAC 2016: assessing 27 listed Belgian companies

Bekijk het volledige rapport Transparency in corporate reporting: assessing 27 listed Belgian companies van Transparency International Belgium.

Bekijk ook het rapport Transparency in corporate reporting: assessing emerging market multinationals (2016) van Transparency International.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL BELGIUM

PERSBERICHT 17 FEBRUARI 2017

Euronext Brussels-multinationals half zo transparant over hun anti-corruptiebeleid als BEL20-corporates


Multinationals genoteerd op Euronext Brussels zijn maar half zo transparant over hun anti-corruptiebeleid als hun grotere BEL20-broers (score 27% tegenover 50%) die reeds flink achterblijven bij het internationale gemiddelde van de grootste corporates (score 70%). Onveranderd rapporteert nagenoeg geen enkele corporate volledig over zijn prestaties per land (score 7%). Verbeteringen zijn dringend nodig, en mogelijk, zo bewijzen de toonaangevende  bedrijven zoals Arcelor-Mittal en Barco die als enige een overall-score halen van boven de 50%. Vanaf 2017 worden de verplichtingen voor bedrijven fors strenger.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de vierde TRAC-studie (Transparency in Reporting on Anti-Corruption) onder Belgische beursgenoteerde bedrijven, uitgevoerd door de NGO Transparency International Belgium. Dit jaar werden 27 multinationals van Euronext Brussels in de studie betrokken (vorig jaar: een mix van 15 Euronext Brussels en 15 BEL20). Onderzocht werd in welke mate internationale bedrijven transparant zijn over hun anti-corruptiebeleid, over hun aanwezigheid in het buitenland en over hun prestaties per land. Op deze gebieden veranderen de verwachtingen in de samenleving en het wettelijk kader snel. De studie is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is op de corporate website. Eerdere TRAC-studies verschenen in 2009, 2012 en 2015.

Anti-corruptiebeleid: Verbetering van 24% naar 27%

Toonaangevende bedrijven zoals Arcelor-Mittal, Barco en Exmar rapporteren uitgebreid over hun anti-corruptiebeleid met scores van 73% tot 96%. Slechts vier andere bedrijven behalen op dit terrein een score boven de 50%. De Euronext Brussels-bedrijven zijn transparanter over hun anti-corruptiebeleid dan in 2015 (verbetering van 24% naar 27%) maar blijven sterk achter bij de BEL20 (50%) en het internationale gemiddelde van de grootste corporates (70%).

Organisatie-transparantie: Achteruitgang van 74% naar 65%

Nagenoeg alle onderzochte bedrijven rapporteren over het land van vestiging van hun buitenlandse dochtermaatschappijen. Echter vrijwel geen enkel bedrijf vermeldt systematisch alle landen waarin ze activiteiten heeft. Nochtans kunnen relatief kleine landen en vestigingen een grote invloed hebben op de transparantie van een organisatie, zo blijkt telkens weer uit de media. Bedrijven zouden hier volledig transparant over moeten zijn. De verlaging naar 65% komt voor rekening van de Euronext Brussels-bedrijven die vorig jaar niet in de selectie zaten, waaronder verscheidene kleinere multinationals.

Country-by-country reporting: Rode lantaarn, van 7% naar 7%

De verwachtingen in de samenleving zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd en de wetgeving in de EU is recent sterk veranderd, waardoor grote bedrijven niet meer vrijblijvend kunnen rapporteren over hun aanwezigheid en prestaties in het buitenland. Zij moeten hier dus dringend meer aandacht aan besteden.

Bedrijven overspoeld met nieuwe regels rond corruptie

In 2016 werden Belgische multinationals overspoeld met wetten, aanbevelingen en handleidingen rond anti-corruptie: Wettelijk verplichte rapportage over country-by-country reporting en offshore-betalingen; Omzetting van de EU Richtlijn 2014/95 over non-financial disclosure in Belgische wetgeving (binnenkort verwacht); COSO’s Fraud Risk Management Guide; ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems; en VBO’s Anticorruptiegids voor Belgische Ondernemingen in het Buitenland. Rapporteren over anti-corruptiebeleid en country-by-country reporting zijn niet meer vrijblijvend.

Volledig rapport en nadere informatie: info@transparencybelgium.be. Transparency International is de belangrijkste organisatie die zich zowel internationaal als lokaal inzet voor de promotie van integriteit en de bestrijding van corruptie. Transparency International Belgium vzw, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel, www.transparencybelgium.be, Twitter, Facebook, LinkedIn