Wie zijn wij?

Raad van Bestuur

 

Dominique Dussard (Voorzitter)

Dominique Dussard is een internationaal jurist en Senior adviseur in governance, gedrags- en risicomanagement met meer dan 25 jaar internationale ervaring. Hij ondersteunt organisaties en leiders bij het implementeren van hun strategie met de nadruk op gedragsverandering en in het bijzonder 'top to the middle' leiderschapsbetrokkenheid. Als expert op het gebied van Ethiek en Compliance geeft hij advies over E&C-programma's - met innovatieve oplossingen om van E&C een stimulans te maken voor superieure wereldwijde prestaties en biedt hij ondersteuning in E&C-crisissituaties. Hij was Executive Vice President, General Counsel & Chief Compliance Officer van Solvay, een top-10 chemiebedrijf met hoofdzetel in Brussel. Hij animeert inter- en intra-bedrijf werksessies over ethiek en compliance voor leiders. Hij is gastdocent aan zowel HEC Paris, Audencia Nantes en UCL (Leuven).

Thomas Vermaerke (Executive Director)

Thomas Vermaerke heeft eerdere ervaring als IT/IP legal consultant die werkt aan innovatieve juridische oplossingen. Als strategisch consultant voor een branding agentschap en momenteel als general manager voor een Belgische juridische start-up, brengt hij zijn strategisch en ondernemend denken in de organisatie waar hij van T.I.Belgium een referentiepunt wil maken in België in de strijd tegen corruptie.

Hanneke de Visser

Zelfstandig HR-professional gespecialiseerd in talentacquisitie met een grote interesse in mensen & cultuur en in bedrijfsethiek & duurzaamheid in het bijzonder. Lid van de Raad van Bestuur van Transparency International Belgium, de Belgische afdeling van het wereldwijde netwerk van ngo's die corruptie bestrijden en integriteit promoten. Benoemd tot Ethics Officer voor het Transparency International verbindingskantoor bij de EU in 2017 en medeoprichter en lid van de Raad van TIAO (Trust is an Outcome), een online matchmaking platform dat handels- en zakelijke ontwikkelingskansen creëert voor leden van Kamers van Koophandel wereldwijd.

Carlos Desmet

Global Ethics and Compliance Officer, met 26 jaar ervaring in grote multinational (Shell). Wereldwijde en regionale ervaring met compliance programma's (ABC, Trade Controls, ATT,...) in Afrika, Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Azië, inclusief in de Supply Chain (investeringen van meer dan 30 miljard $/jaar) en in joint ventures. Sterke financiële achtergrond op senior executive niveau. Deeltijds docent en schrijver op het gebied van compliance.

IBR - vertegenwoordigd door Marc Bihain

Belast met de algemene leiding van het IBR-IRE (Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren, opgericht bij wet van 1953 en na de wet van 7 december 2016) met meer dan 25 personeelsleden. Het IBR-IRE is de bevoegde autoriteit, bestuurd door verkozen bedrijfsrevisoren die de raad samenstellen, voor de voorbereiding van de toegang tot het beroep, de permanente vorming en de normen inzake audit onder overheidstoezicht.

Michaël Fernandez-Bertier

Michael Fernandez-Bertier is directeur van het departement preventie van financiële criminaliteit bij het adviesbureau Compliance4Business. Hij is gespecialiseerd in financiële criminaliteitspreventie, compliance, witteboordencriminaliteit en strafprocesrecht. Michael is ook docent in het Tax Management Executive Master Program aan de Solvay Brussels School of Economics and Management, in het interuniversitaire UCLouvain-ULB-ULiège Certificate in White Collar Crime en in het UCLouvain-USL-B Certificate in (Re)inventing Your Compliance Programme. Michael spreekt regelmatig op conferenties en opleidingen en publiceert regelmatig in gespecialiseerde pers, juridische tijdschriften en manuscripten in België en in het buitenland (lijst beschikbaar op aanvraag).

Mathieu Maes

Mathieu Maes was secretaris-generaal van de Internationale Kamer van Koophandel in België (ICC België) tussen 2014 en 2021. Hij was onder meer redacteur van de Anti-Corruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland, gepubliceerd door het Belgisch Contactpunt voor OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (FOD Economie) en medeoprichter van CompliancePro.be. Alvorens zich te engageren in het internationale handels- en investeringsbeleid, was hij actief betrokken bij de internationale handel en werkte hij enkele jaren bij de Europese Commissie.

Anja Siebel

David Szafran

Marc Beyens

Een ervaren bedrijfsjurist met verschillende decennia van succes in politiek gevoelige en sterk gereguleerde bedrijfsomgevingen namens industriële leiders in de energiesector. Expert-waarnemer en docent nucleair recht bij het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA-Verenigde Naties) en het Agentschap voor Kernenergie (NEA-OESO). Voormalig voorzitter en huidig VP International Nuclear Law Association-INLA. Lid van de Raden van Bestuur van Synatom, Transnubel, Tecnubel, Belgian Nuclear Forum, ... Grote netwerken in de Belgische en Europese instellingen en beroepsorganisaties. Vaardigheden om feiten en juridische argumenten met tact en diplomatie voor te leggen aan rechtbanken en arbitrale colleges, raden van bestuur van ondernemingen, regulatoren, regeringen en internationale agentschappen.

Jan Cerfontaine

Jan Cerfontaine is gastprofessor aan de Universiteit Gent (Instituut voor Financieel Recht), waar hij doceert en publiceert over vennootschapsrecht, corporate governance en financiële regelgeving, en academisch lid van het European Corporate Governance Institute (ECGI). Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Pensioenfonds Metaal/Fonds de Pension Métal, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP). In 2020 werd hij onafhankelijk bestuurder bij Capricorn Partners, een beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) en bij Accelerant Insurance Europe, een pan-Europese schadeverzekeringsonderneming. Van 2009 tot 2019 was hij voorzitter van de raad van bestuur bij Argenta, een bank-, verzekerings- en vermogensbeheergroep met activiteiten in België, Nederland en Luxemburg. Daarvoor, en tot 2008, was hij internationaal partner bij Baker McKenzie, algemeen beschouwd als het advocatenkantoor bij uitstek, met een praktijk gericht op vennootschapsrecht, financiële diensten, bank- en verzekeringsregelgeving.

Sara Coryn

Thibaut Gillis

Thibault heeft een achtergrond als strategieconsultant bij Bain and Company en maakt nu deel uit van een snelgroeiende Belgische start-up in de fintech-ruimte. Thibault ontdekte Transparency International tijdens zijn studies aan de Louvain School of Management, en liep stage bij de Belgische afdeling. Thibault gelooft sterk in het belang van goed bestuur en de rol die transparantie speelt in onze samenleving en heeft daarom besloten om zijn betrokkenheid bij TI België voort te zetten. Vanwege deze achtergrond is hij actief in het samenwerkingsverband LSM-TI België, en bekleedt hij de functie van penningmeester van de afdeling.

Corentin Hericher

Catherine Monbailliu

Isabelle Penne

Natasha Seghers

Ervaren en hands-on Legal Counsel met expertise in een breed scala van juridische zaken, op nationaal en internationaal niveau. Vaardig in compliance, anticorruptie, GDPR, mededingingsrecht, vennootschapsrecht, contracten (opstellen, beoordelen en onderhandelen), fusies en overnames en vele andere juridische zaken.


Executive Team

 

Dominique Dussard - dominique.dussard@transparencybelgium.be

Thomas Vermaerke - thomas.vermaerke@transparencybelgium.be