Global Corruption Barometer

GCB


Landen in de Europese Unie (EU) staan bekend als welvarend, stabiel en democratisch. Dit schone imago wordt echter ondermijnd door problemen die variëren van regionale ongelijkheid en uitholling van de rechtsstaat tot corruptieproblemen.

De nieuwe Global Corruption Barometer - EU 2021 van Transparency International is een van de grootste en meest gedetailleerde onderzoeken naar de meningen en ervaringen van mensen over corruptie in het hele blok.

Van belangenconflicten bij de gunning van overheidsopdrachten tot ongepaste beïnvloeding van de politiek door het bedrijfsleven, van steekpenningen tot het gebruik van persoonlijke connecties bij de toegang tot openbare diensten: corruptie neemt in de hele Europese Unie (EU) vele vormen aan.

Ondanks het schone imago van de regio blijkt uit onze laatste Global Corruption Barometer (GCB) - EU dat de mensen zich maar al te bewust zijn van corruptie in het hele blok: 62% van de meer dan 40.000 deelnemers aan de enquête is van mening dat overheidscorruptie in hun land een groot probleem is.

Als een van de grootste enquêtes over corruptie in de EU wijst de GCB op de wijdverspreide perceptie dat corruptie erger wordt, het bedrijfsleven te nauwe banden met de overheid onderhoudt en ambtenaren zelden voor corruptie worden gestraft.

De COVID-19 pandemie maakt de zaak nog erger. In sommige landen gebruiken politici de crisis als een excuus om de democratie te ondermijnen, terwijl anderen de crisis zien als een kans om winst te maken.

Ondanks de wijdverspreide overtuiging dat regeringen corrupt gedrag slecht aanpakken, en ondanks de vrees voor represailles wanneer zij zich ertegen uitspreken, gelooft bijna twee derde van de inwoners van de EU dat gewone mensen een verschil kunnen maken in de strijd tegen corruptie. Dit biedt een krachtige basis voor politici, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om hervormingen door te voeren die integriteit bevorderen.

U kunt het volledige verslag hier downloaden: https://images.transparencycdn.org/images/TI_GCB_EU_2021_web_2021-06-14-151758.pdf