Partners

De Koning Boudewijnstichting geeft financiële steun voor de werking van Transparency International Belgium.